Lisans Sözleşmesi

 1. İş bu lisans sözleşmesi, yazılımı kullanan özel veya tüzel kişi (bundan sonra KULLANICI olarak anılacaktır) ile NERKONSEPT (testmaker.net) arasında TestMaker Soru Bankası ve Optik Okuma Sistemi için yapılmış bir anlaşma (bundan sonra LİSANS SÖZLEŞMESİ olarak anılacaktır) olup bu yazılımı yüklemek, kopyalamak ya da herhangi bir şekilde kullanmak son kullanıcının Lisans Sözleşmesi hükümlerine tabi olmayı kabul ettiği anlamına gelir.
 2. Yazılımın tüm hakları NERKONSEPT’ e aittir. KULLANICI' ya sadece kullanım lisans hakkı verilmiştir. Yazılım lisansı bir tek bilgisayar için verilir. KULLANICI’ ya verilen lisans anahtarı tekil olup sadece programın yüklendiği bilgisayarda geçerlidir. Verilen bu lisans anahtarı farklı bir bilgisayarda geçerli olmayacaktır. Ürün lisansı başka bir bilgisayara eski lisans iptal edilmek şartıyla ücretsiz olarak aktarılır.
 3. Yazılımın tüm dokümanları, yazılım kodları, yazılımın tasarımı, TestMaker markası, grafikler ve logoların telif ve yasal hakları NERKONSEPT’ e aittir.
 4. NERKONSEPT, yazılım ürününün işlevlerini en iyi şekilde yerine getirmesi için gereken çalışmaları yapmaktadır. NERKONSEPT, bu yazılım ürününün kusursuz ve hatasız olduğunu, kullanıcının özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia ve taahhütte bulunmaz.
 5. NERKONSEPT, donanım veya işletim sistemi arızalarından, bilgisayar ağı kurulum ve bağlantı hatalarından, elektrik kesilmesi ve voltaj dalgalanmalarından, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel nedenlerden ve kullanıcı hatalarından kaynaklanacak bilgi ve yazılım kayıplarından sorumlu değildir. Verilerin yedeği kullanıcının kendi sorumluluğundadır.
 6. KULLANICI, satın aldığı yazılım lisansını, sitede belirtilen minimum yazılım ve donanım özelliklerine sahip bir donanım üzerinde kullanacağını ve gerekli bu donanımı kendisinin temin edeceğini, NERKONSEPT’ in yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili olarak hiçbir maddi ve hukuki sorumluluğunun bulunmadığını, NERKONSEPT' in sorumluluğunun kullanım lisansı verilmesi ile sınırlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.
 7. NERKONSEPT, yazılım ürününün kullanımından veya hukuka ve kanunlara aykırı işlerde kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki ve mali sonuçlardan, kazanç ve kayıplardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 8. NERKONSEPT, gerekli gördüğü takdirde, önceden haber vermeksizin yazılım ve dokümantasyonda değişiklikler yapabilir. KULLANICI, NERKONSEPT tarafından çıkarılacak yeni sürümleri bedelini ödeyerek kullanabilir.
 9. Yazılımın yeni sürümü piyasaya çıkarıldıktan sonra, bir önceki sürümün satışı ve üretimi kaldırılır. KULLANICI yeni sürüm ve teknik destek talebinde bulunmadığı sürece satın aldığı sürümünü her zaman kullanabilir. NERKONSEPT eski sürümlerin kurulum dosyalarını KULLANICI’ ya temin etme garantisi sunmaz. Satın aldığı sürümün kurulum dosyasını muhafaza etme sorumluluğu KULLANICI’ ya aittir. KULLANICI lisans aldığı tarihten itibaren bir yıl içinde teknik destek almaya ve sürüm güncellemelerinden yararlanmaya hak kazanmış demektir. KULLANICI bir sonraki yıl için teknik destek veya sürüm güncellemesi talebinde bulunduğunda NERKONSEPT’ in belirleyeceği bedeli ödemesi gerekir. Yeni sürümlerin çıkması ile var ise önceki sürümlerin desteğine son verilir.
 10. NERKONSEPT' in TestMaker yazılım ürünü ile ilgili teknik destek garantisi bu sözleşmede açıklananlarla sınırlı olup bir yıldır. Bu sözleşmedeki hükümler ancak karşılıklı olarak imzalanmış ek sözleşmeler ile değiştirilebilir. Bunun dışındaki hiçbir beyan ve yazı sözleşmenin tadili anlamına gelmez.
 11. Bu yazılımı kullanan tüm kullanıcılar bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılır. Bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıklarda Bursa mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.
 12. Yazılımın içinde bulunan NERKONSEPT logoları hiçbir suretle çıkartılamaz ve değiştirilemez. Bu yazılımda kullanılan resim, buton ve program kodlarının tüm hakları NERKONSEPT' e aittir ve Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmaktadır. Bu öğeler NERKONSEPT' in yazılı izni olmadıkça kullanılamaz, hiçbir şekilde ticari amaçla çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.
 13. Yazılım ve dokümantasyonun yasal ve telif hakları 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri ile koruma altına alınmıştır. Bu sözleşme kapsamı dışında ve hukuka aykırı kopya eylemi ve benzer işlemler bu kanunların ilgili maddelerince cezalandırılır. Kullanıcı satın aldığı TestMaker Yazılımını, kati surette üçüncü bir gerçek veya tüzel kişiye bedelli veya bedelsiz satamaz, devredemez, kiralayamaz ve yararına sunamaz.
 14. NERKONSEPT yazılımı satın alan ve KULLANICI tarafından belirtilen bir kişiye program eğitimini ücretsiz olarak verecektir. KULLANICININ eğitim almış personel değişikliği vs. durumlarda tekrar eğitim talep etmesi durumunda NERKONSEPT bir bedel talep edebilir.